پسته اکبری

پسته اکبری
بهترین و اعلاترین پسته اکبری رفسنجان

خرید پسته اکبری اعلای رفسنجان

پسته اکبری کشیده ترین نوع پسته می باشد

پسته اکبری بیشتر مصارف مجلسی داشته و طرفداران خاص خود را دارد لذا از قیمت بالاتری نسبت به سایر پسته ها برخوردار است و از لحاظ کیفیت برتری خاصی نسبت به سایر پسته ها ندارد

پسته اکبری نیز طعمی خوشمزه دارد و در آجیل استفاده می شود

تولید پسته اکبری نیز در رفسنجان رو به افزایش می باشد

خرید پسته اکبری اعلای رفسنجان